chevron_left search

Nicole Delbecque

Em. Professor Nicole Delbecque kreeg haar vertrouwdheid met Spanje door haar veelvuldige reizen en talrijke contacten in het Iberisch schiereiland. Tegelijk kon zij zich verdiepen in de Spaanse cultuur doorheen meerdere van de onderwijsopdrachten die zij in de loop van de jaren vervuld heeft. Zo gaf zij ondermeer het vak Introducción a los Estudios Hispánicos in de vroegere opleiding Romaanse Talen (vóór de invoering van de nieuwe taalcombinaties in de Bachelor-Master structuur in 2004). Ook coördineerde zij de Master-na-Master opleiding Estudios Ibéricos e Iberoamericanos sinds de oprichting ervan in 2004 tot aan haar emeritaat in 2017. In dit multidisciplinair georiënteerd studieprogramma staan vier onderzoeksdomeinen centraal: geschiedenis, taalkunde, letterkunde en kunstgeschiedenis. In de reisbegeleiding ziet zij een bijzondere kans om de veelheid aan facetten die Spanje rijk is ook op het terrein tastbaar te maken, wars van de gangbare clichés en met oog voor de culturele, historische, geografische, talige en socio-economische diversiteit. 

Reizen van deze reisleider

ZOEK EEN REIS