chevron_left search

Guido Vanden Berghe

GUIDO VANDEN BERGHE is doctor in de natuurkundige wetenschappen en deed onderzoek in de theoretische kernfysica, numerieke analyse en geschiedenis van de wetenschappen. Hij was gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en is medeauteur van het boek "De geniale wereld van Simon Stevin" (Davidsfonds Uitgeverij, 2003).

Reizen van deze reisleider

ZOEK EEN REIS