chevron_left

Wie Leuven zegt, zegt de universiteit en haar talrijke colleges. Het rijke en soms tumultueuze verleden van de stad wordt uit de doeken gedaan door historicus Edward De Maesschalck. 


DAGPROGRAMMA

Samenkomst om 9.45 uur aan de trappen van de bibliotheek op het Ladeuzeplein. Dat prachtige gebouw is meteen ook de start van je wandeling door Leuven. De reisleider vertelt je meer over de geschiedenis van de universiteit en de invloed ervan op de stad. Je ontdekt de noordzijde van de stad en tal van Leuvense colleges, zoals het Busleyden College, het Driutiuscollege, het Villerscollege, het Luxemburgcollege, het Malderus College en nog meer verborgen parels in deze stad.


Je brengt een bezoek aan de gerenoveerde St.-Pieterskerk met een vernieuwde museale opstelling en bezoekersbeleving. Je maakt er kennis met een unieke collectie kunstwerken die nog altijd op hun originele plaats bewaard worden. Dieric Bouts was stadsschilder van Leuven en een van de belangrijkste Vlaamse Primitieven, die in een adem genoemd wordt met Jan Van Eyck en Rogier van der Weyden. Van Bouts zie je zijn topwerk Het Laatste avondmaal, van Rogier van der Weyden een prachtige eigentijdse kopie van diens topwerk De Kruisafneming. Maar ook het Triomfkruis van Jan Borman, het praalgraf van Hendrik I en de kapel van 'Fiere Margriet' zijn deel van de totaalervaring. Vergeet niet dat de meeste kanunniken van Sint-Pieter ook professor waren aan de universiteit, zodat deze kapittelkerk in feite de gebedsplaats was voor de vele duizenden studenten die hier ooit hebben gestudeerd.


Na het middagmaal gaat speciale aandacht naar de geschiedenis van de talrijke colleges, waarvan er nog heel wat bewaard zijn. Denk bijvoorbeeld aan het Pauscollege, het Heilige Geestcollege, de Valk, het Van Dalecollege, het Vigliuscollege, het Hogenheuvelcollege, het Atrechtcollege, het Iers college (bezoek o.v.), het Hollandscollege (incl. begeleid bezoek) en het Drievuldigheidscollege. De colleges waren voor de universiteit een absolute noodzaak voor het onderhouden van vroomheid en tucht in een campus vol jonge mannen met grote ambities en een overvloed aan testosteron. 


Einde van deze dag is voorzien rond 17.30 uur.


Reisleider Edward De Maesschalck is ook docent bij Davidsfonds Academie. Meteen een goede kans om je reisleider te leren kennen! Ontdek hier alle cursussenZOEK EEN REIS