chevron_left

MARC DUBOIS: “In 1945 stond Oostende voor een zware opdracht: de wederopbouw van zowel het kursaal, het stadhuis, het post- en telegrafiekantoor en nog veel meer. Een bezoek aan dit jonge patrimonium is een verrassende ontdekking.”


Afspraak om 9.30 uur aan het station van Oostende. Je maakt een korte wandeling via de dokken naar het stadhuis van architect Victor Bourgeois, een belangrijke voortrekker van het internationale Modernisme in België. 


VICTOR BOURGEOIS (1897-1962) 

Victor Bourgeois is een van de weinige modernisten die na 1945, zowel in Vlaanderen als Wallonië, een belangrijk oeuvre heeft gerealiseerd. Bourgeois rekende het stadhuis van Oostende tot een van zijn belangrijkste gebouwen. 


Vervolgens ga je naar het hoogtepunt uit het oeuvre van de beloftevolle architect Gaston Eysselinck: het oorspronkelijke postgebouw, nu cultuurcentrum De Grote Post. Het is een meesterwerk dat de Belgische architectuur herpositioneerde. Het meubilair werd eveneens door Eysselinck ontworpen en een van zijn oud-leerlingen, Jo Maes, ontwierp de keramische reliëfs die zich in de beschermde lokettenzaal bevinden. Reisleider Marc Dubois leidt je rond in dit postgebouw en geeft er een lezing. 


GASTON EYSSELINCK (1907-1953) 

De Gentse architect Gaston Eysselinck was tijdens het interbellum een centraal figuur in de Belgische architectuur. Zijn eerder beperkte, maar belangrijke oeuvre behoort tot de boeiendste getuigenissen van een vernieuwende architectuur in België. Eysselincks oeuvre kan men beschouwen als een zoektocht naar een ‘humaan functionalisme’. In 1937, op zijn 30ste, kreeg Eysselinck de Van de Ven-prijs architectuur, de belangrijkste architectuurprijs in België. 


Na een licht middagmaal ga je naar het Casino Kursaal van architect Léon Stynen. Je krijgt een rondleiding in dit grootste casino van Europa, langs o.a. de Delvauxzaal. 


LÉON STYNEN (1899-1990) 

Weinig Belgische architecten hebben zo’n markant en verscheiden oeuvre nagelaten als Léon Stynen. Meer dan 50 jaar lang, van de vroege jaren 1920 tot aan het einde van zijn professionele loopbaan in 1977, was hij actief als architect, stedenbouwkundige en designer. Hij was over het hele land werkzaam, met een grote voorliefde voor zijn geboortestad Antwerpen. In 1939 ontwierp Stynen samen met Henry van de Velde en Victor Bourgeois het Belgische paviljoen voor de wereldtentoonstelling in New York. Andere bekende gebouwen van Stynen zijn deSingel, de BP-building en de casino’s van Oostende en Knokke. 


Tenslotte komt het Mu.ZEE aan bod. Dit modernistische gebouw werd door architect Gaston Eysselinck in 1947 ontworpen in opdracht van de coöperatieve S.E.O. (Spaarzaamheid Economie Oostende). Het deed jarenlang dienst als warenhuis en werd door de Oostendenaars kortweg ‘de Coo’ genoemd. Ondertussen biedt het onderdak aan Het Kunstmuseum aan Zee. 


Je wandelt rond 17.00 uur terug naar het station van Oostende.

ZOEK EEN REIS