chevron_left

Reisleiders in de bloemetjes

Een van de grootste troeven van Davidsfonds Cultuurreizen zijn onze reisleiders en hun uitgebreide kennis en expertise. Als de gelegenheid zich voor doet, dan zetten we hen graag eens extra op de voorgrond. Deze keer willen we een reisleider en een van onze experten feliciteren met hun recente jobwijziging.

Christophe Busch directeur van Hannah Arendt Instituut

Christophe Busch is de nieuwe directeur van het al even nieuwe Hannah Arendt instituut in Mechelen. Eerder was hij algemeen directeur van Kazerne Dossin. Daarnaast is hij expert dadergedrag bij collectief geweld. Als criminoloog en master in de Holocausten Genocidestudies slaat hij een brug met terrorismestudies. Hij is een ervaren reisleider bij Davidsfonds Cultuurreizen. Dit jaar en volgend jaar leidt hij de Davidsfonds Cultuurreizen naar Auschwitz en Krakau, in coproductie met Canvas.

Het Hannah Arendt instituut is een instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. Het werd opgericht door de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel. Het nieuwe instituut zal zich buigen over maatschappelijke uitdagingen zoals migratie, diversiteit en sociaaleconomische en politieke achterstelling, zoals die het sterkst tot uiting komen in een stedelijke context, en de brede maatschappelijke impact van globalisering, ecologische ontwrichting, digitalisering en de druk op mensenrechten en democratische waarden. In die context wil het centrum een fundamentele bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat en het samenleven in de stad. 

Tomas Baum naar Kazerne Dossin

Tomas Baum zal Christophe Busch opvolgen als algemeen directeur van Kazerne Dossin. Hij is momenteel niet actief als reisleider bij Davidsfonds Cultuurreizen maar was al tweemaal moderator op ons slotdebat van onze Cultuurreis rond Wereldgodsdiensten in België (met reisleider Prakash Goossens). Baum heeft ervaring als leidinggevende bij het Vlaams Vredesinstituut en het Vlaams Architectuurinstituut.  Hij heeft ook affiniteit met de missie en de werking van Kazerne Dossin: hij is actief in projecten over het omgaan met polarisatie en conflict. Van opleiding is Tomas Baum master in de Wijsbegeerte, master in de Toegepaste Ethiek en master Internationale Politiek.

Kazerne Dossin is het Museum, Memoriaal en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten. Het vertelt de geschiedenis van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar denkt ook na over racisme en discriminatie in het algemeen. 

 

Proficiat heren en veel succes! 

ZOEK EEN REIS