chevron_left

WEDSTRIJDREGLEMENT HAIKUWEDSTRIJD DAVIDSFONDS CULTUURREIZEN 2020

Organisator

Davidsfonds vzw, met maatschappelijke zetel in Quinten Metsysplein 12, 3000 Leuven. Davidsfonds stelt dit reglement ter beschikking via www.cultuurreizen.be.

Algemene bepalingen

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer de volledige inhoud van dit reglement. Inzendingen die niet voldoen aan de onderstaande voorwaarden worden uitgesloten. Het deelnemingsformulier moet volledig en naar waarheid ingevuld worden.

Wie kan deelnemen?

  • Deelnemers moeten minimum 18 jaar zijn en wonen in België of Nederland. 
  • De deelnemer moet de maker van de haiku zijn. Deelnemen met materiaal van derden is niet toegestaan. 
  • Werknemers van Davidsfonds vzw of Omnia Travel N.V. mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd.
  • Deelnemers bezorgen hun haiku’s via cultuurreizen@davidsfonds.be.

Hoe deelnemen?

  • Elke deelnemer mag maximum één keer per maand deelnemen aan de wedstrijd. Per deelname worden er maximum 3 haiku’s aanvaard. Verschillende maanden deelnemen met haiku’s van dezelfde reis is niet toegestaan. Binnen één deelname mag de deelnemer wel haiku’s van verschillende reizen doorsturen. 
  • Deelnemers mogen enkel haiku’s doorsturen die gebaseerd zijn op een Davidsfonds Cultuurreis. De deelnemer is verplicht te vermelden op welke reis (plaats, periode) de haiku gebaseerd is.

Specificaties

Een haiku bestaat uit 3 regels van 5, 7 en 5 lettergrepen en moet dus ook aan die vorm voldoen. Haiku’s die hier niet aan voldoen, zullen uitgesloten worden. 

Wie wint?

Een jury, onder leiding van Herman Van Rompuy, die bestaat uit auteurs, dichters en Japankenners, kiest elke maand één Haiku van de Maand uit alle inzendingen die in de loop van die maand via cultuurreizen@davidsfonds.be werden ingediend (van 00.00 uur op de eerste dag van de maand tot en met 23.59 op de laatste dag van de maand). Als er die maand geen haiku’s werden ingestuurd, wordt er geen Haiku van de Maand gekozen. Daarnaast heeft de jury het recht om geen Haiku van de Maand te selecteren als de inzendingen niet kwaliteitsvol of origineel genoeg zijn.

De jury wordt samengesteld door Davidsfonds Cultuurreizen. Tegen de beslissing van de jury staat geen verhaal open en over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.

Alle Haiku’s van de Maand van 2020 (maximaal 12, in het geval er elke maand een Haiku van de Maand werd gekozen op basis van voldoende (kwalitatieve) inzendingen) zullen in de loop van januari 2021 op de website www.cultuurreizen.be verschijnen. Op de website, net als op de Facebookpagina van Davidsfonds Cultuurnetwerk, via de e-nieuwsbrief en mogelijk ook tijdens het Reisevenement, zal er aan bezoekers een oproep worden gedaan om te stemmen op hun favoriete haiku. De haiku met de meeste stemmen wordt Haiku van het Jaar. De jaarwinnaar wordt ten laatste begin februari 2021 bekendgemaakt.

De haiku met het tweede grootste aantal stemmen voor Haiku van het Jaar wint ook een prijs, net als de haiku met het derde grootste aantal stemmen (zie onder).

De prijzen

  • De prijs voor Haiku van de Maand is een reischeque t.w.v. €100 die kan worden gebruikt voor een volgende Davidsfonds Cultuurreis. 
  • De prijs voor de Haiku van het Jaar is een all-in cruise van 5 dagen op de Rhône en de Saône voor 2 personen, vluchten en transfers niet inbegrepen. Met dank aan de gulle sponsor CroisiEurope. 
  • De tweede prijs voor Haiku van het Jaar is een reischeque t.w.v. €250. 
  • De derde prijs voor Haiku van het Jaar is een boekenpakket t.w.v. €100. 

Andere voorwaarden

De ingezonden haiku’s kunnen door Davidsfonds gebruikt worden voor publicaties en promotiedoeleinden, zowel online als offline en zonder dat hiervoor enige extra toestemming of vergoeding verschuldigd is.

Davidsfonds is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het onderwerp of de inhoud van inzendingen.

De deelnemer verklaart dat het materiaal dat hij/zij doorstuurt naar cultuurreizen@davidsfonds.be vrij is van virussen, spyware of andere malware. Enige schade die Davidsfonds vzw lijdt door eventuele malware zal verhaald worden op de persoon die het materiaal heeft doorgestuurd. 

Davidsfonds vzw heeft het recht om bepalingen in dit reglement aan te passen. 

Bescherming van de privacy

Davidsfonds vzw behandelt de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk, met respect voor de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992).

De gegevens van een deelnemer worden gebruikt om contact op te nemen als hij of zij de winnaar van Haiku van de Maand of Haiku van het Jaar is en om de winnaar aan te kondigen op de website en sociale media. Winnaars worden per e-mail of per telefoon gecontacteerd. 

ZOEK EEN REIS