chevron_left search

Walter Van Strydonck

WALTER VAN STRYDONCK is historicus en was al vroeg gefascineerd door Hellas en maakte in 2014 zijn honderdste reis naar de wortels van onze beschaving. Zijn interesse gaat in de eerste plaats uit naar de Gouden Eeuw, maar hij wordt ook sterk geboeid door de 19de eeuw en het Griekenland van vandaag. Zijn studie van het Nieuwgrieks is daarbij een grote hulp.

Reizen van deze reisleider

ZOEK EEN REIS