chevron_left search

Prakash Goossens

Prakash Goossens is een Belg van Indische origine. Hij werd geadopteerd op de leeftijd van 8 jaar en is verder opgegroeid in Turnhout. Hij studeerde Rechten en Internationale Politiek aan de KUBRUSSEL en aan de KULEUVEN. Hij vervolledigde zijn studies aan de Université de Robert Schuman te Straatsburg en aan de Université Catholique de Louvain.  Na zijn studies doorliep hij stages bij de Europese Unie en bij de Verenigde Naties.  Als assistent in de Rechten werkte hij in de KUBrussel en combineerde hij dit met zijn job als als juridisch adviseur bij de koepelorganisatie van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.  Momenteel werkt hij als internationale Vertegenwoordiger bij Fracarita International. In die functie reist hij regelmatig naar India. Hij is ook lid van de RvB van Orbit vzw, van Davidsfonds Academie en van Stichting Vlamingen in de Wereld. Tevens is hij de bezielde oprichter en voorzitter van "Side by Side India”, een vereniging die werkt rond dorpsontwikkeling in Andra Pradesh waarin sterk de nadruk wordt gelegd op de kansen voor meisjes en vrouwen. Meer informatie: www.sidebyside-india.org

Reizen van deze reisleider

ZOEK EEN REIS