chevron_left

De organische groei van de cultuurreizen

 

Jan Vaes

 

 

Het prille begin

 

Cultuur is het DNA van het Davidsfonds.

 

Cultuur beleven ‘op verplaatsing’ is daarbij uitgegroeid tot een vitaal en onmisbaar aspect van de werking. Sinds de oprichting in 1875 heeft Davidsfonds oog voor reizen in groepsverband.

 

De horizon verruimen, letterlijk en figuurlijk. Bij de aanvang in de late negentiende eeuw gaat het erom niet alleen elkaars erfgoed in Vlaanderen te leren kennen, de dorps - en stadsgrenzen voorbij maar ook andere culturen buiten Vlaanderen.

 

In het interbellum organiseert het Davidsfonds meerdaagse reizen naar cultuursteden zoals Berlijn en Parijs of naar regio’s zoals de Provence en Azurenkust. De Tweede Wereldoorlog breekt dat alles ruw af.

 

In de jaren 60 groeit het idee om een reisdienst op te richten voor de lokale afdelingen. Door de steeds verdergaande democratisering van de samenleving, breekt het toerisme in the golden sixties bij grote delen van de Vlaamse bevolking door.

 

Door de verstrengde wetgeving rond meerdaagse reizen werkt Davidsfonds, onder impuls van de toenmalige secretaris-generaal Clem De Ridder, als vzw samen met Royal Tours uit Oostende. Davo-reizen ziet het licht, de reisdienst van het Davidsfonds.

 

Davo-reizen organiseert groepsreizen, maar verkoopt ook reizen aan individuele leden. Ter promotie worden consulenten ingezet, meestal Davidsfonds bestuursleden.

 

Eind jaren 70 wordt Davo-reizen een vzw en evolueert het begin jaren 90 naar een reisdienst voor het Davidsfonds.

 

 

360°

 

Na de oprichting van Davidsfonds Academie ontstaat er onder impuls van Norbert D’hulst een nieuwe professionele expansieve reisdienst met als naam: Davidsfonds Cultuurreizen.

 

Davidsfonds Cultuurreizen past perfect in de ‘360°-benadering’. Dat concept staat voor de strategie van schaalvergroting waarbij de verschillende culturele werkingen op elkaar inspelen en elkaar versterken.

 

Een voorbeeld. Er verschijnt bij Davidsfonds Uitgeverij een boek over India. De auteur wordt aangesproken om een cursus of een lezing te geven voor Davidsfonds Academie. Ook wordt bij hem of haar gepolst om de Indiareis inhoudelijk vorm te geven. De reis kan dan weer inspiratie opleveren voor een nieuw boek, een nieuwe lezing, een beperkte tentoonstelling, een nieuwe reis.

 

Op eigen reisbeurzen ontmoeten de protagonisten en de reizigers elkaar. De eerste beurzen worden georganiseerd in Salon Georges in Leuven, later in Mechelen.

 

Nieuwe synergiën worden zo ontwikkeld. Het ene stuwt het andere vooruit en omgekeerd.

 

Het eerste netwerk van competente reisleiders krijgt vorm.  

 

‘Geboorte’ Davidsfonds Cultuurreizen

 

In mei 2003 kondigt nationale voorzitter Peter Peene in het ledentijdschrift Omtrent dan ook trots de officiële geboorte van Davidsfonds Cultuurreizen aan. De titel van zijn voorwoord: Reizen is ontmoeten’.

 

Peene schrijft: In die ontmoeting schuilt wellicht het meest waardevolle van het reizen. Want wie een ander echt ontmoet, keert niet als dezelfde terug. In de confrontatie met het andere en vooral met de ander, ontdek je ook jezelf. Op voorwaarde dat je voor die ander openstaat en omgekeerd de ander bij je binnenlaat. Maar het is precies die openheid die een mens rijker maakt.’

 

Het gaat snel. In 2005 beslaat het aanbod meer dan 80 reizen met 50 verschillende reisbestemmingen.

 

 

Kernwaarden

 

Een typerend kenmerk van Davidsfonds is openheid. Als onafhankelijke cultuurbeweging het andere leren ontdekken, respecteren en begrijpen.

 

Openstaan voor wat er in de wereld gebeurt. Van gedachten en ideeën durven wisselen. Zingeven aan de eigen persoonlijkheid en de wereld. Een kader creëren dat de dagelijkse realiteit overstijgt in een open wereldbeeld.

 

Deze attitudes en waarden vind je gemakkelijk terug in de hele cultuurwerking van Davidsfonds. Davidsfonds Cultuurreizen draagt deze waarden mee uit en is er doorheen de jaren zelfs de exponent van.

 

Het mag dan ook geen verwondering wekken dat Davidsfonds, 14 jaar geleden, is gestart met de cultuurreizen. Je kan zelfs spreken van een organische groei, de geleidelijke ontwikkeling binnen bestaande structuren.  

 

 

Gesprek op 24 oktober 2017, Davidsfonds Leuven

 

ZOEK EEN REIS