WEDSTRIJDREGLEMENT FOTOWEDSTRIJD DAVIDSFONDS CULTUURREIZEN 2018

Organisator

Davidsfonds vzw, met maatschappelijke zetel in Quinten Metsysplein 12, 3000 Leuven. Davidsfonds stelt dit reglement ter beschikking via www.davidsfonds.be.

Algemene bepalingen

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de volledige inhoud van dit reglement. Inzendingen die niet voldoen aan de onderstaande voorwaarden worden uitgesloten. Het deelnemingsformulier moet volledig en naar waarheid ingevuld worden.

Wie kan deelnemen?

  • Deelnemers moeten minimum 18 jaar zijn en wonen in België of Nederland.
  • De deelnemer moet de maker van de foto zijn. Deelnemen met materiaal van derden is niet toegestaan.
  • Werknemers van Davidsfonds vzw of Omnia Travel N.V. mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd. Hoe deelnemen?
  • Deelnemers bezorgen hun foto’s via de wedstrijdmodule op de website van Davidsfonds Cultuurreizen.
  • Elke deelnemer mag maximum één keer per maand deelnemen aan de wedstrijd. Per deelname worden er maximum drie foto’s aanvaard. Verschillende maanden deelnemen met foto’s van dezelfde reis is niet toegestaan. Binnen één deelname mag de deelnemer wel foto’s van verschillende reizen uploaden. 
  • Deelnemers mogen enkel foto’s uploaden die gemaakt zijn tijdens een Davidsfonds Cultuurreis. De deelnemer is verplicht te vermelden tijdens welke reis (plaats, periode) de foto gemaakt is, maar daar staat geen tijdslimiet op. Elke foto die sinds 2004 op een Davidsfonds Cultuurreis is gemaakt mag worden ingediend. 

Specificaties

De foto’s moeten in een zo hoog mogelijke resolutie bezorgd worden. De maximumgrootte per foto is 5MB. Enkel foto’s in jpg-, gif- of png-formaat worden aanvaard.
Niet toegestaan:  Zwart-witfoto’s, Bewerkingen met Instagram of gelijkaardige apps of programma’s, Kleurfilters, Gemanipuleerde opnames,bijvoorbeeld samengesteld uit meerdere beelden,foto’s waar elementen uit verwijderd zijn of die uitgebreid bewerkt zijn met Photoshop of andere fotobewerkingsprogramma’s. Enkel eenvoudige kleurcorrectie is toegelaten.
Alle beeldmateriaal moet getuigen van respect voor de natuur, de gemeenschap en de lokale bevolking.

Wie wint?

Een jury die bestaat uit een tiental juryleden van o.a. medewerkers van het Davidsfonds en Omnia Travel, een grafisch vormgever, een professioneel fotograaf en enkele reisbegeleiders, kiest elke maand één Foto van de Maand uit alle inzendingen die in de loop van die maand via www.davidsfonds.be werden ingediend (van 00.00 uur op de eerste dag van de maand tot en met 23.59 op de laatste dag van de maand). Als er die maand geen foto’s werden ingestuurd, wordt er geen Foto van de Maand gekozen. Daarnaast heeft de jury het recht om geen Foto van de Maand te selecteren als de inzendingen niet kwaliteitsvol of origineel genoeg zijn.

De jury wordt samengesteld door Davidsfonds Cultuurreizen. Tegen de beslissing van de jury staat geen verhaal open en over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.

Alle Foto’s van de Maand van 2018 (maximaal 12, in het geval er elke maand een foto van de maand werd gekozen op basis van voldoende (kwalitatieve) inzendingen) zullen in de loop van januari 2019 op de website www.davidsfonds.be verschijnen. Op de website, net als op de Facebookpagina van Davidsfonds Cultuurreizen, via de e-nieuwsbrief en mogelijk ook tijdens het Reisevenement, zal er aan bezoekers een oproep worden gedaan om te stemmen op hun favoriete foto. De foto met de meeste stemmen wordt Foto van het Jaar. De jaarwinnaar wordt ten laatste begin februari 2019 bekendgemaakt.

De foto met het tweede grootste aantal stemmen voor Foto van het Jaar wint ook een prijs, net als de foto met het derde grootste aantal stemmen (zie onder).

De prijzen

  • De prijs voor Foto van de Maand is een reischeque t.w.v. €100 die kan worden gebruikt voor een volgende Davidsfonds Cultuurreis.
  • De prijs voor de Foto van het Jaar is een vakantie van 4 dagen op Malta voor 2 personen, vluchten en 5* hotel The Palace Hotel in Sliema inbegrepen.  Reisdata naar keuze en op basis van beschikbaarheid, buiten schoolvakanties. Met dank aan de gulle sponsor Toerisme Malta en Air Malta.
  • De tweede prijs voor Foto van het Jaar is een reischeque t.w.v. €250.
  • De derde prijs voor Foto van het Jaar is een boekenpakket t.w.v. €100. 

Andere voorwaarden

De ingezonden foto’s kunnen door Davidsfonds gebruikt worden voor publicaties en promotiedoeleinden, zowel online als offline en zonder dat hiervoor enige extra toestemming of vergoeding verschuldigd is.

De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming met betrekking tot het onderwerp/de inhoud van de foto. De deelnemer verklaart dat mensen die herkenbaar in beeld worden gebracht geen bezwaar hebben tegen publicatie en dat het afgebeelde materiaal niet auteursrechtelijk beschermd is. Davidsfonds is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het onderwerp of de inhoud van inzendingen.

De deelnemer verklaart dat het materiaal dat hij/zij uploadt in de wedstrijdmodule vrij is van virussen, spyware of andere malware. Enige schade die Davidsfonds vzw lijdt door eventuele malware zal verhaald worden op de persoon die het materiaal heeft doorgestuurd. 

Davidsfonds vzw heeft het recht om bepalingen in dit reglement aan te passen. Bescherming van de privacy:

Davidsfonds vzw behandelt de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk, met respect voor de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992).

De gegevens van een deelnemer worden gebruikt om contact op te nemen als hij of zij de winnaar van Foto van de Maand of Foto van het Jaar is en om de winnaar aan te kondigen op de website en sociale media. Winnaars worden per e-mail of per telefoon gecontacteerd. 

ZOEK EEN REIS