ZOEK EEN CURSUS

 

Davidsfonds Academie wil een antwoord bieden op de vraag van vele individuen en op de behoefte van de samenleving om informeel te leren over het thema ‘Geschiedenis voor morgen. Cultuur en samenleving in historisch perspectief’. Daarbij wordt geschiedenis niet gezien als een opsomming van namen, jaartallen en feiten, maar als het boeiende samenspel van mensen en groepen in de ontwikkeling van culturen en samenlevingen. Cultuur en inzonderheid kunst nemen daarbij een belangrijke plaats in, onder meer ook omdat ze als direct toegankelijke verschijningsvormen uit het verleden nu nog door vele mensen worden beleefd. 

Davidsfonds Academie

Davidsfonds Academie wil een antwoord bieden op de vraag van vele individuen en op de behoefte van de samenleving om informeel te leren over het thema ‘Geschiedenis voor morgen. Cultuur en samenleving in historisch perspectief’. Daarbij wordt geschiedenis niet gezien als een opsomming van namen, jaartallen en feiten, maar als het boeiende samenspel van mensen en groepen in de ontwikkeling van culturen en samenlevingen. Cultuur en inzonderheid kunst nemen daarbij een belangrijke plaats in, onder meer ook omdat ze als direct toegankelijke verschijningsvormen uit het verleden nu nog door vele mensen worden beleefd.